Troubled Waters

Interculturele en ontwikkelingssamenwerking

Hoe komt het dat samenwerking tussen mensen uit landen met verschillende culturen en achtergronden vaak zo moeizaam verlopen? Wat kan je daar aan doen op de ‘werkvloer’?

Deze vragen gelden voor samenwerking in een multiculturele samenleving als in Nederland. Maar ook in het kader van ontwikkelingssamenwerking waar buitenlanders betrokken zijn bij activiteiten bij landen in het zogenaamde ‘Zuiden’.

Ange Wieberdink participeerde tien jaar in een ontwikkelingsgericht programma in Nicaragua. De samenwerking op de werkvloer tussen de Nicaraguaanse en Nederlandse deelnemers analyseerde ze in detail. Daarover publiccerde ze ‘Troubled Waters:The Ambivalence of South-North Partnerschips in Research for Development Cooperation. De lessen hier uit zijn toepasbaar op veel situaties in de samenleving. Troubled Waters vergroot het inzicht in interculturele communicatieprocesssen. 

Jan Pronk, voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking in Nederland, in zijn voorwoord:  
“Everyone in the South and the North who is involved in research and development cooperation can benefit from reading and pondering the results of this study. Demand-oriented programmes involving South-North partnerships often lose touch with the demand that led to their establishment in the first place. This book addresses the ‘troubled waters’ of hidden cultural norms and values that shape the decision-making process, the translation of social programmes into research and the use of analysis to generate solutions. It explains how identifying the steering forces is the first step towards improving the structure of research programmes that support development.”

NB Stichting ZieZo heeft de Engelse vertaling van deze publicatie mede mogelijk gemaakt.

© Ange Wieberdink, 2005