December, 2017

Lesmateriaal voor de Top opleiding

Op het AMC in Amsterdam is een speciale opleiding voor fysiotherapeuten voor vroeggeboren kinderen. Het ToP programma steunt ouders gedurende een jaar na thuiskomst om met plezier en zelfvertrouwen de ontwikkeling van hun vroeggeboren kind te begeleiden. Voor die opleiding heb ik meegelopen met fysiotherapeuten tijdens huisbezoek en heb filmpjes gemaakt voor de opleiding. De filmpjes zijn niet openbaar.

De film ‘Toch naar Buiten’ is ook onderdeel van het onderwijspakket.

Uit de film 'Toch Naar Buiten'

Uit de film ‘Toch Naar Buiten’